french deutsch english polski

Systemy krat

New_system_krat_foto1

kwadrat

Podstawową funkcją kraty jest zabezpieczenie obiektu przy jednoczesnej możliwości prezentacji witryn sklepowych, zapewnienia właściwej wentylacji w pasażach handlowych i garażach podziemnych.

kwadrat

Może być montowana  zarówno w obiektach będących w trakcie budowy,  jak i w już  istniejących budynkach.  Sterowana jest za pomocą przełącznika lub podnoszących komfort obsługi urządzeń sterujących.

kwadrat

Zgodnie z obowiązującymi normami krata zwijana standardowo wyposażona jest w zabezpieczenie przeciwspadowe. Może być doposażona w zabezpieczenie przed przygnieceniem podczas zamykania, przed podniesieniem oraz w zestaw fotokomórek.

nadprozowe_puste

system_krat_montaz

nadprozowe_puste

system_krat_profile

nadprozowe_puste

system_krat_kolory

nadprozowe_puste

system_krat_napedy